hayalperest


hayalperest
(A.-F.)
[ ﺖﺱﺮﭘ لﺎﻴﺧ ]
hayalci.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • hayalperest — sf., esk., Ar. ḫayāl + Far. perest Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü, hayalperver Hiç tecrübesi olmayan, yaşı küçük, fazla hayalperest bir çocuğa bunlar nasıl anlatılabilir?. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düşçü — sf. Hayalperest Ancak onun gibi düşçü olanların yapabileceği bir atılımla gönüllü yazılmasını minnet ve şükranla karşıladı. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hayalci — is. 1) Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse Beş yıllık plan hayalci olmadığımızı göstermektedir. 2) Karagöz oynatan kimse, hayalî 3) sf. Hayale kapılan, hayal kuran, hayalperest Bizim kız biraz hayalci, biraz romantik,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hayalperestlik — is., ği Hayalperest olma özelliği …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hayalperver — sf., esk., Ar. ḫayāl + Far. perver Hayalperest Şair, âlim, mütefennin, feylesof, mutasavvıf ve kabalist olduğu kadar hayalperverdi. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • âleme dalmak — 1) çevre ile ilgisini kesip iç dünyasına kapanmak Hayalperest kendi âlemine dalmışken uyanmasına imkân yoktur. S. F. Abasıyanık 2) eğlenceye, zevküsefaya kapılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ÖMER HAYYAM — Çadırcı Ömer mânâsında olan bu kelime, İran ın meşhur hayâlperest ve içkiden çok bahseden bir şâirinin adıdır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük